Het ganse seizoen door worden diverse ontmoetingen georganiseerd in West-Vlaanderen en daarbuiten.

Deze ontmoetingen zijn niet van competitieve aard. Iedereen mag hieraan deelnemen met een R-statuut (recreant).

Alle ontmoetingen worden in poule gespeeld, d.w.z dat wanneer je inschrijft bv. voor een dubbel heren, je zeker bent van minimum 3 wedstrijden op je eigen gekozen niveau.

Bij de recreanten heb je verschillende inschrijfniveaus. Niveau 1 tot en met 5, sommige organisaties gebruiken zelfs nog tussencategorieën zoals een 2+,  3+ of een 4+. Ik moet wel zeggen dat niveau 1 nooit meer gebruikt wordt.

Wanneer je pas start met badminton en je volgt één jaar de initiatielessen (gratis) in onze club, dan kan je zeker al een niveau 2 à 3 aan in het volgende seizoen.

Bij de recreanten wordt geen rekening gehouden met leeftijd, dus een 12-jarige jongen kan zeker uitkomen tegen een volwassen persoon van 50. Het is het zelf gekozen niveau dat primeert voor het spelniveau.

Bij de recreantenontmoetingen spelen we altijd voor de fun en kan dus nooit prijzen of punten gewonnen worden. Het feit dat we samen zijn met een groepje van de club en onze club hierbij vertegenwoordigen tegen andere clubs biedt al meer dan voldoening, het groepsgevoel primeert op een recreantenontmoeting.

Wanneer je interesse hebt om hieraan mee te doen, kan je altijd advies inwinnen bij onze recreantenverantwoordelijke.

Alle inschrijvingen dienen doorgegeven te worden aan Christophe Vienne. Hij zal alle briefwisseling coördineren tussen de Brugse en de inrichtende clubs.

Ook spelertjes die genieten van de West-Vlaamse jeugdselecties kunnen hiervoor ook zeker inschrijven, geen probleem.

Schorsingen zijn hier niet van toepassing maar bij ziekte van een speler vragen wij wel de recreantverantwoordelijke tijdig in te lichten zodat hij nog een vervanger kan zoeken die jouw plaats dan inneemt. Dit spaart heel wat organisatiewerk uit bij de inrichtende club.