In januari 2019 staan er nieuwe bestuursverkiezingen op de agenda. Er zijn een aantal bestuursleden, met een lange staat van dienst, die hun mandaat willen neerleggen en zich niet meer herverkiesbaar zullen stellen.

Volgende mensen leggen hun mandaat neer binnen het bestuur :

  • Henk Vanhoutte
  • Sabine Osaer
  • Hilde Laridon
  • Rik Van Belle
  • Filip Vandewalle

De ontslagnemende bestuursleden zijn bereid om de nieuwe mensen te begeleiden in hun nieuwe functie, zo lang men dit nodig acht.

Ter verduidelijking : Henk, Filip en Rik blijven wel training geven. Hun functie als trainer staat los van hun bestuursfunctie.

De voorzitter wordt rechtstreeks verkozen en de andere bestuursfuncties worden in onderling overleg tussen de verkozenen verdeeld.